Minivalmennus

Minivalmennus 250e

Minivalmennuksessa sovitaan ensiksi valmennuksen ajankohta. Valmennus voidaan pitää joko etäyhteydellä (esim. Teams) tai vastaanottotiloissani Limingassa. Tarvittaessa vastaanotto voidaan pitää myös Oulussa tai asiakkaan kotona (Oulu ja lähikunnat). Kotona pidetystä valmennuksesta veloitan 10e ekstraa.

Alkukartoitus ja haastattelu:

- Lomakkeet: seuraavaksi ravintovalmentaja lähettää asiakkaalle sähköpostitse tilannetta kartoittavat sähköiset lomakkeet; perustieto- ja oirekyselylomakkeet. Asiakas täyttää lomakkeet, pitää ruokapäiväkirjaa kolmelta päivältä ja palauttaa lomakkeet sähköpostitse. Tämän jälkeen pidetään varsinainen ravintovalmennus.  

- Aikajana: ravintovalmennuksen aikana käydään läpi asiakkaan lomakkeet ja tehdään perusteellinen haastattelu. Haastattelun aikana ravintovalmentaja täyttää aikajanan. Aikajanassa käydään läpi mm. asiakkaan elämä syntymästä tähän päivään, erilaiset vaivat ja sairaustilat, lääkitykset ja niiden ajankohdat, ruokailutottumukset eri elämäntilanteissa, kuormittavat elämänvaiheet, ulkomaanmatkat ja asuinpaikat. 

- Matriksi: valmennuksen aikana tai sen jälkeen ravintovalmentaja täyttää matriksi-nimisen työkalun, jolla kartoitetaan mm. ruuansulatusjärjestelmän kuntoa, hormonitoimintaa, rakenteiden eheyttä (esim. hiusten ja kynsien kunto), asiakkaan liikuntatottumuksia, ihmissuhteita ja ruokavaliota ja paljon muuta. 

Yksilöllinen hoito-ohjelma: 

Valmennuksen jälkeen ravintovalmentaja selvittää lomakkeiden, haastattelun, aikajanan ja matriksin pohjalta, mitkä osa-alueet asiakkaan elämässä ja elimistössä tarvitsevat eniten tukea. Ravintovalmentaja suunnittelee tämän jälkeen yksilöllisen hoito-ohjelman, johon laaditaan asiakkaan tilanteeseen sopiva ruokavalio ja lisäravinnetuki, elämäntapaohjeet, kuten liikuntasuositukset, sekä mahdolliset suositukset laboratoriokokeista. Asiakas saa kirjalliset hoito-ohjeet sähköpostitse. Tässä vaiheessa asiakkaalle lähetetään sähköpostitse myös lasku. Laskussa on 14 vrk maksuaikaa. 

Ravintovalmentaja pitää yhteyttä asiakkaaseen n. viikon välein. Kysyy kuulumisia, vastaa sähköposteihin, neuvoo ja tekee tarvittaessa muutoksia hoito-ohjeisiin. Kuukauden kuluttua vastaanotosta minivalmennus päättyy. Asiakas saa sähköpostiin palautekyselyn, joka täytetään nimettömänä. Palautekyselyyn vastanneet pääsevät katsomaan ilmaiseksi pienen terveysaiheisen luennon. 

Ravintovalmentajana minulla on täysi vaitiolovelvollisuus.