Kuukausivalmennus

Kuukausivalmennus, minimi 2kk 

Kuukausivalmennus 190e/kk


Kenelle? 

Kuukausivalmennus on erityisesti sinulle, joka olet kärsinyt terveysongelmista pidempään, tai joka kaipaat pidempiaikaista tukea ja apua muuttaessasi elintapojasi. 

Miksi vähintään kaksi kuukautta?

 Ravintovalmennuksen tarkoituksena on auttaa asiakasta muuttamaan elintapansa pysyvästi. Alkuun pääseminen on usein työläintä ja siksi pidempikestoinen neuvonta ja tuki on tarpeen, jotta uudet elämänohjeet muodostuisivat rutiineiksi. Tukea ja sparrausta tarvitaan pidempään erityisesti silloin, kun terveysongelmat ovat jatkuneet pitkään. 

Mitä kuukausivalmennus sisältää? 

Sovitaan ensiksi valmennuksen ajankohta. Valmennus voidaan pitää joko etäyhteydellä (esim. Teams) tai vastaanottotiloissani Limingassa. Tarvittaessa vastaanotto voidaan järjestää myös Oulussa tai asiakkaan kotona (Oulu ja lähikunnat). Kotona pidetystä valmennuksesta veloitan 10e ekstraa.

1. Kuukausi

Kuukausivalmennuksen ensimmäinen kuukausi on samanlainen kuin minivalmennuksessa, mutta kuukausivalmennuksessa alkukartoituksen saa kaupan päälle.

1. Valmennus, kesto n. 1,5h

 Alkukartoitus ja haastattelu 

- Lomakkeet: ravintovalmentaja lähettää asiakkaalle sähköpostitse tilannetta kartoittavat sähköiset lomakkeet; perustieto- ja oirekyselylomakkeet. Asiakas täyttää lomakkeet, pitää ruokapäiväkirjaa kolmelta päivältä ja palauttaa lomakkeet sähköpostitse. Tämän jälkeen pidetään varsinainen ravintovalmennus.

- Aikajana: ravintovalmennuksen aikana käydään läpi asiakkaan lomakkeet ja tehdään perusteellinen haastattelu. Haastattelun aikana ravintovalmentaja täyttää aikajanan. Aikajanassa käydään läpi mm. asiakkaan elämä syntymästä tähän päivään, erilaiset vaivat ja sairaustilat, lääkitykset ja niiden ajankohdat, ruokailutottumukset eri elämäntilanteissa, kuormittavat elämänvaiheet, ulkomaanmatkat ja asuinpaikat.

- Matriksi: valmennuksen aikana tai sen jälkeen ravintovalmentaja täyttää matriksi-nimisen työkalun, jolla kartoitetaan mm. ruuansulatusjärjestelmän kuntoa, hormonitoimintaa, rakenteiden eheyttä (esim. hiusten ja kynsien kunto), asiakkaan liikuntatottumuksia, ruokavaliota ja paljon muuta.

Yksilöllinen hoito-ohjelma:

1. valmennuksen jälkeen ravintovalmentaja selvittää lomakkeiden, haastattelun, aikajanan ja matriksin pohjalta, mitkä osa-alueet asiakkaan elämässä ja elimistössä tarvitsevat eniten tukea. Ravintovalmentaja suunnittelee yksilöllisen kirjallisen hoito-ohjelman, johon laaditaan hoidon tavoitteet, asiakkaan tilanteeseen sopiva ruokavalio ja lisäravinnetuki, elämäntapaohjeet, kuten liikuntasuositukset, sekä mahdolliset suositukset laboratoriokokeista. Asiakas saa kirjalliset hoito-ohjeet sähköpostitse. Tässä vaiheessa asiakkaalle lähetetään sähköpostitse myös lasku. Laskussa on 14 vrk maksuaikaa.

Asiakas noudattaa hoito-ohjelmaa ja voi vapaasti lähettää kysymyksiä sähköpostitse. Kyselen asiakkaan kuulumisia noin viikon välein, annan neuvoja ja vinkkejä hoito-ohjelman noudattamisessa, sekä tuen ja kannustan. 

2. Kuukausi 

Ensimmäisen kuukauden jälkeen sovitaan toisen valmennuksen ajankohta. Asiakas saa sähköpostiin sähköiset lomakkeet; seuranta- ja oirekyselylomakkeet. Asiakas täyttää lomakkeet ja palauttaa ne sähköpostitse ennen vastaanottoa. 

2. valmennus: kesto n. 45min

Vastaanotolla käydään lomakkeet läpi, katsotaan miten ensimmäisen kuukauden tavoitteet on saavutettu, miten ruokavaliota ja muita ohjeita on noudatettu. mitkä oireet ovat jääneet poissa ja mistä oireista halutaan erityisesti päästä seuraavaksi eroon. 

Valmennuksen jälkeen ravintovalmentaja laatii kirjalliset hoito-ohjeet ja lähettää ne sähköpostitse. Tässä vaiheessa asiakkaalle lähetetään myös lasku toisesta kuukaudesta. Laskussa on 14 vrk maksuaikaa. Asiakas noudattaa hoito-ohjelmaa ja voi vapaasti lähettää kysymyksiä sähköpostitse. Kyselen asiakkaan kuulumisia noin viikon välein, annan neuvoja ja vinkkejä hoito-ohjelman noudattamisessa, sekä tuen ja kannustan. 

Jatko: Kuukausivalmennuksessa asiakkaalta kysytään 2. kuukaudesta eteenpäin aina kuukauden lopussa, haluaako asiakas jatkaa valmennusta. Mikäli asiakas jatkaa, ovat seuraavat kuukaudet sisällöltään samanlaisia, kuin 2. kuukausi. Mikäli asiakas taas haluaa lopettaa valmennuksen, lähetetään asiakkaalle kirjalliset ohjeet jatkoon. 

 Tämän jälkeen asiakas saa sähköpostiin palautekyselyn, joka täytetään nimettömänä. Palautekyselyyn vastanneet pääsevät kiitokseksi katsomaan pienen terveysaiheisen luennon ilmaiseksi. 

Ravintovalmentajana minulla on kaikesta täysi vaitiolovelvollisuus.