Kuukausiasiakkuus

Kuukausiasiakkuus käytännössä

Mitä kuukausiasiakkuus sisältää?

Ravintovalmennuksen tarkoituksena on saattaa asiakas uuden polun alkuun ja olla asiakkaan apuna ja tukena polun alkutaipaleella ainakin kahden kuukauden ajan. Tavoitteena on, että asiakas saisi ravintovalmennuksen avulla uudet elintavat pysyvästi käyttöönsä ja että niistä muodostuisi vaivattomia rutiineja.  

Lähetän asiakkaalle ensiksi tilannetta kartoittavat lomakkeet. Asiakas täyttää ne ja palauttaa minulle, sekä pitää ruokapäiväkirjaa vähintään kolmelta päivältä. Perehdyn asiakkaan tilanteeseen näiden lomakkeiden avulla, sekä haastattelemalla perusteellisesti ravintovalmennuksen yhteydessä, joko kasvotusten tai etänä. Käymme haastattelussa läpi asiakkaan terveyshistorian ja elämää kuormittavat tekijät. Haastattelun ja lomakkeiden sekä ruokapäiväkirjan pohjalta laadin asiakkaalle henkilökohtaisen hoito-ohjelman. Hoito-ohjelma sisältää ruokavalio-ohjeet, mahdollisen lisäravinnetuen, sekä suositukset selventävistä laboratoriotutkimuksista. Esim. rautalisää ei ole syytä aloittaa ilman todettua raudan puutosta. Tarvittaessa ohjaan asiakkaan lääkärin vastaanotolle.

Asiakas noudattaa hoito-ohjelmaa ja olemme noin viikon välein yhteydessä. Kyselen asiakkaan kuulumisia, annan neuvoja ja vinkkejä hoito-ohjelman noudattamisessa, sekä tuen ja kannustan. Tarvittaessa teen muutoksia hoito-ohjelmaan sen edetessä. Esim. ruokavalio voi hoito-ohjelman alussa olla rajoitetumpi, kuin sen lopussa. Asiakkuuden lopuksi teen vielä yhteenvedon siitä, miten asiakkaan on hyvä jatkaa siitä eteenpäin. 

Ravintovalmentajana minulla on täysi vaitiolovelvollisuus kaikista asiakkaan tiedoista. .